Boranu oduzimaju status age, kreće novo razdoblje za pleme

Boran nastavlja život kao bilo koji drugi stanovnika toga kraja. Iako spremno kaže da ne mora biti aga da bi stajao iza svojih odluka, jasno je da mu neće biti lako

Sila se ne može riješiti dojma da je na vratima smrti. Iako je prebrodila brojne nevolje i opasnosti, ne može zaboraviti što je proživjela. Boran je toga svjestan i čini sve što je u njegovoj moći da joj pomogne da se sabere. Firuza i Kevser, koje Boran smatra odgovornima za svoju i Silinu patnju, čekaju teški dani. Zbog svega što su učinili, Boran i Narin okreću se protiv njih. Čini se da će napetost koja vlada plemenom postati očita i u samoj obitelji. Boran je odlučio sagraditi školu.

S druge strane plemensko vijeće raspravlja o tome treba li Boranu i njegovoj obitelj oduzeti aginski status s obzirom na to da nisu izvršili smrtnu presudu. Plemensko je vijeće podijeljeno. Jedan dio vijeća, na čelu s Ahmet-agom, želi da se Boranu odmah oduzme status age, a drugi dio zahtijeva da se svojevoljno povuče. Kao novog agu pleme predstavlja Zinara.

Boran je razočaran u svog strica. Iako je sve protiv njega, Boran kaže Sili da mu je dovoljna samo ona. Boranu je oduzet status age, čime bez sumnje započinje novo razdoblje za pleme. Boran nastavlja život kao bilo koji drugi stanovnik toga kraja. Iako spremno kaže da ne mora biti aga da bi stajao iza svojih odluka, posve je jasno da mu neće biti lako. Plemensko vijeće očekuje da novi aga, Zinar, odmah krene uspostavljati stari poredak. Presude moraju biti izvršene, vijeće mora dokazati svoju moć.

Komentari

Leave a Reply

eXTReMe Tracker